Poslední pracovní setkání SO ČBK v r. 2015 bylo setkáním bilančním (konec tříletého projektu), na němž se projednávalo i další směřování pracovní skupiny. Někteří členové prezentovali zajímavé příspěvky o připravované publikaci, o účasti na světovém setkání rodin, či příspěvek a zamyšlení nad soudobou literaturou k přelomovým událostem a jevům současnosti.

 

Průběh:

1) organizačně-strategická část

 • zhodnocení činnosti skupiny za r. 2015 - plán + finanční čerpání
 • zhodnocení projektu (Renovabis) 2013-15 - z hlediska původního záměru, způsobu fungování, metodiky, konkrétních obsahů činnosti, finanční přiměřenosti
 • příprava na r. 2016 - plán + harmonogram

2) příspěvek (Josef Zeman)

 • dr. Zeman představil kolektivní monografii Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu, která vyjde v rámci publikační činnosti SO ČBK do 15. prosince t.r. v Karmelitánském nakladatelství
 • publikace staví na instituci obnoveného duchovního doprovázení v církvi a na chybějící službě doprovázení mladých manželů (nutno odlišovat od přípravy na manželství!)
 • autor vycházel z analýzy zkušeností sebraných přednostně v manželské poradně Bethesda v Brně
 • prezentace

3) příspěvek (Marie Oujezdská)

 • dr. Oujezdská představila průběh Světového setkání rodiny ve Filadelfii ze září t.r., jehož se zúčastnila jako zástupce Národního centra pro rodinu
 • zdůrazněn nový trend: přednášky a workshopy byly primárně koncipovány vzhledem k praxi, nikoliv jako teoreticko-intelektuální pojednání (hesla: pastorační konverze, pastorační bdělost a starostlivost)
 • papež František se světového setkání osobně účastnil, jeho odpovědi na nejrůznější otázky nebyly dávány z titulu autority
 • hodnota rodiny byla potvrzena jako hodnota, která se pro církev nikdy nemůže stát problémem
 • prezentace

4) příspěvek (Luděk Rychetník)

 • dr. Rychetník představil sérii zajímavých anglických a českých titulů k tématu "přelomu" v naší současnosti
 • tematické celky prezentace: finanční a ekonomická krize, politicko-manažerský pohled, kolaps civilizace, Františkova katolická výzva ke spiritualitě a řešení
 • příspěvek byl koncipován jako příspěvek k dialogu nad otázkami po naší blízké i vzdálenější budoucnosti
 • prezentace

 

Zapsala: Lucie Kolářová