Stalo se v r. 2015

Pamětní medaile za šíření SUC

Ocenění ČBK - Pamětní medaili za zásluhy o šíření sociálního učení církve - obdrželi v r. 2015 dva členové skupiny: Ludkovi Rychetníkovi byla předána arcibiskupem Graubnerem u příležitosti zahájení konference hnutí Křesťan a práce na Velehradě dne 11. září 2015. Josefa Plocka navštívil kardinál Dominik Duka dne 7. října 2015 a předal mu medaili osobně u něho doma, na Malé Straně.

Proběhla konference

Ve dnech 27. - 28. listopadu 2015 probíhala v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích konference k 50. výročí pastorální konstituce Gaudium et spes II. vatikánského koncilu. Konferenci organizovala Teologická fakulta JU ve spolupráci s Pracovní skupinou pro sociální otázky při ČBK a českobudějovickým biskupstvím.

Proběhlo pracovní setkání

Poslední pracovní setkání SO ČBK v r. 2015 bylo setkáním bilančním (konec tříletého projektu), na němž se projednávalo i další směřování pracovní skupiny. Někteří členové prezentovali zajímavé příspěvky o připravované publikaci, o účasti na světovém setkání rodin, či příspěvek a zamyšlení nad soudobou literaturou k přelomovým událostem a jevům současnosti.

Seminář ekonomické sekce

Dne 15.5.2015 proběhl seminář ekonomické sekce, věnovaný analýze postojů současného papeže Františka z hlediska ekonomického.

Seminář ekologické sekce

Dne 13.2.2015 proběhl seminář ekologické sekce na dlouhodobě závažné téma udržitelného rozvoje, propojující aspekty environmentální, ekonomické a sociální.

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE