Dne 10.2.2017 se v Praze konal seminář ekologické sekce na téma Životní prostředí a zdraví.

 

 

 

 

Dopoledne proběhl tematický přednáškový blok:

  • doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. na téma Toxické látky v prostředí - prezentace

- přednáška se zabývala tématem toxinů: látek vyvolávajících patologické změny

- různé typy toxinů (somatické, genetické, imunotoxické) ohrožují člověka v různé míře a závažnosti

- toxické mohou být jak přirozené jedovaté látky, tak uměle vyrobené chemikálie

  • Mgr. Jana Vacíková na téma Znečištění životního prostředí odpady a dopady na zdraví - zde

- přednáška se zabývala tématem odpadů, jejich klasifikace (nebezpečné a radioaktivní) a možností jejich likvidace

- bylo poukázáno na nedostatečnost a mnohdy i nedomyšlenost legislativy, upravující zákonem zacházení a likvidaci s odpady

- příklady z praxe ukázaly, že systémová nedostatečnost bývá na mnoha místech kompenzována iniciativami místních samospráv

- příběh třídění z Káhiry zde

  • Ing. Jan Hladký na téma Endokrinní disruptory

- přednáška se týkala látek, které v těle přebírají funkci hormonů: endokrinních disruptorů

- tyto látky jsou obtížně měřitelné, detekovat jejich přítomnost lze často jen nepřímo, záleží na koncentracích

- byly uvedeny příklady mnohých látek, které se teprve používáním prokázaly jako škodlivé

- slabým místem je skutečnost, že ani vědecká obec není v otázce endokrinních disruptorů jednotná

 

Odpoledne proběhl interní seminář pracovní skupiny. Vedoucí doc. Šrajer podal přehled průběžných publikačních aktivit a dále se projednávala podoba letošního výjezdu SO ČBK, plánovaného na září r. 2017.

Počet účastníků: 8.

Zápis pro členy SO ČBK je k dispozici na stránce Interní informace (položka Texty).