Obsah Laborem exercens

 

I. kapitola: Úvod

 • Lidská práce devadesát let po vydání encykliky Rerum novarum (čl. 1)
 • Práce v organickém rozvoji sociální činnosti a nauky církve (čl. 2)
 • Problém práce je klíč k sociální otázce (čl. 3)

II. kapitola: Práce a člověk

 • Kniha Geneze (čl. 4)
 • Práce z hlediska objektu (čl. 5)
 • Práce z hlediska subjektu: člověk – subjekt práce (čl. 6)
 • Ohrožení správného řádu hodnot (čl. 7)
 • Solidarita pracujících (čl. 8)
 • Práce – důstojnost osoby (čl. 9)
 • Práce a společenství: rodina, národ (čl. 10)

III. kapitola: Konflikt práce a kapitálu v přítomném úseku dějin

 • Rozměry konfliktu (čl. 11)
 • Prvenství práce (čl. 12)
 • Ekonomismus a materialismus (čl. 13)
 • Práce a vlastnictví (čl. 14)
 • Personalistické hledisko (čl. 15)

IV. kapitola: Práva pracujících

 • V širokém rámci práv člověka (čl. 16)
 • Zaměstnavatel "nepřímý" a "přímý" (čl. 17)
 • Problém zaměstnanosti (čl. 18)
 • Mzda a jiné sociální příspěvky (čl. 19)
 • Důležitost odborů (čl. 20)
 • Důstojnost zemědělské práce (čl. 21)
 • Osoba tělesně nebo duševně postižená a práce (čl. 22)
 • Právo a problém vystěhovalectví (čl. 23)

V. kapitola: Prvky spirituality práce

 • Zvláštní úkol církve (čl. 24)
 • Práce jako účast na Stvořitelově díle (čl. 25)
 • Kristus – člověk práce (čl. 26)
 • Lidská práce ve světle Kristova kříže a zmrtvýchvstání (čl. 27)

 

Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás