Strukturovaně Laborem exercens

 

LABOREM EXERCENS- encyklika Jana Pavla II. (1981):

Obsah   zde
1. kapitola: Úvod čl. 1 - 3 zde
2. kapitola: Práce a člověk čl. 4 - 10 zde
3. kapitola: Konflikt práce a kapitálu v přítomném úseku dějin čl. 11 - 15 zde
4. kapitola: Práva pracujících čl. 16 - 23 zde
5. kapitola: Prvky spirituality práce čl. 24 - 27 zde

 


Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás