Strukturovaně Laborem exercens

 

LABOREM EXERCENS- encyklika Jana Pavla II. (1981):

Obsah   zde
1. kapitola: Úvod čl. 1 - 3 zde
2. kapitola: Práce a člověk čl. 4 - 10 zde
3. kapitola: Konflikt práce a kapitálu v přítomném úseku dějin čl. 11 - 15 zde
4. kapitola: Práva pracujících čl. 16 - 23 zde
5. kapitola: Prvky spirituality práce čl. 24 - 27 zde