Obsah Laborem exercens

 

I. kapitola: Úvod

 • Lidská práce devadesát let po vydání encykliky Rerum novarum (čl. 1)
 • Práce v organickém rozvoji sociální činnosti a nauky církve (čl. 2)
 • Problém práce je klíč k sociální otázce (čl. 3)

II. kapitola: Práce a člověk

 • Kniha Geneze (čl. 4)
 • Práce z hlediska objektu (čl. 5)
 • Práce z hlediska subjektu: člověk – subjekt práce (čl. 6)
 • Ohrožení správného řádu hodnot (čl. 7)
 • Solidarita pracujících (čl. 8)
 • Práce – důstojnost osoby (čl. 9)
 • Práce a společenství: rodina, národ (čl. 10)

III. kapitola: Konflikt práce a kapitálu v přítomném úseku dějin

 • Rozměry konfliktu (čl. 11)
 • Prvenství práce (čl. 12)
 • Ekonomismus a materialismus (čl. 13)
 • Práce a vlastnictví (čl. 14)
 • Personalistické hledisko (čl. 15)

IV. kapitola: Práva pracujících

 • V širokém rámci práv člověka (čl. 16)
 • Zaměstnavatel "nepřímý" a "přímý" (čl. 17)
 • Problém zaměstnanosti (čl. 18)
 • Mzda a jiné sociální příspěvky (čl. 19)
 • Důležitost odborů (čl. 20)
 • Důstojnost zemědělské práce (čl. 21)
 • Osoba tělesně nebo duševně postižená a práce (čl. 22)
 • Právo a problém vystěhovalectví (čl. 23)

V. kapitola: Prvky spirituality práce

 • Zvláštní úkol církve (čl. 24)
 • Práce jako účast na Stvořitelově díle (čl. 25)
 • Kristus – člověk práce (čl. 26)
 • Lidská práce ve světle Kristova kříže a zmrtvýchvstání (čl. 27)

 

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás