Obsah Laborem exercens

 

I. kapitola: Úvod

 • Lidská práce devadesát let po vydání encykliky Rerum novarum (čl. 1)
 • Práce v organickém rozvoji sociální činnosti a nauky církve (čl. 2)
 • Problém práce je klíč k sociální otázce (čl. 3)

II. kapitola: Práce a člověk

 • Kniha Geneze (čl. 4)
 • Práce z hlediska objektu (čl. 5)
 • Práce z hlediska subjektu: člověk – subjekt práce (čl. 6)
 • Ohrožení správného řádu hodnot (čl. 7)
 • Solidarita pracujících (čl. 8)
 • Práce – důstojnost osoby (čl. 9)
 • Práce a společenství: rodina, národ (čl. 10)

III. kapitola: Konflikt práce a kapitálu v přítomném úseku dějin

 • Rozměry konfliktu (čl. 11)
 • Prvenství práce (čl. 12)
 • Ekonomismus a materialismus (čl. 13)
 • Práce a vlastnictví (čl. 14)
 • Personalistické hledisko (čl. 15)

IV. kapitola: Práva pracujících

 • V širokém rámci práv člověka (čl. 16)
 • Zaměstnavatel "nepřímý" a "přímý" (čl. 17)
 • Problém zaměstnanosti (čl. 18)
 • Mzda a jiné sociální příspěvky (čl. 19)
 • Důležitost odborů (čl. 20)
 • Důstojnost zemědělské práce (čl. 21)
 • Osoba tělesně nebo duševně postižená a práce (čl. 22)
 • Právo a problém vystěhovalectví (čl. 23)

V. kapitola: Prvky spirituality práce

 • Zvláštní úkol církve (čl. 24)
 • Práce jako účast na Stvořitelově díle (čl. 25)
 • Kristus – člověk práce (čl. 26)
 • Lidská práce ve světle Kristova kříže a zmrtvýchvstání (čl. 27)

 

Harmonogram akcí

Celý harmonogram

Rozhovor

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE