Strukturovaně Populorum progressio

 

POPULORUM PROGRESSIO - encyklika Pavla VI. (1967):

Obsah + úvodní část Sociální otázka má dnes světové rozměry čl. 1 - 5 zde
I. část: Za všestranný rozvoj člověka (1. Podstata problému, 2. Církev a rozvoj, 3. Co je třeba dělat)   čl. 6 - 42 zde
II. část: Za solidární rozvoj lidstva (1. Pomoc slabým, 2. Spravedlnost v obchodních vztazích, 3. Láska ke všem čl. 43 - 75  zde
Rozvoj je nové jméno pro mír + závěrečná výzva čl. 76 - 87 zde

 


Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás