Strukturovaně Populorum progressio

 

POPULORUM PROGRESSIO - encyklika Pavla VI. (1967):

Obsah + úvodní část Sociální otázka má dnes světové rozměry čl. 1 - 5 zde
I. část: Za všestranný rozvoj člověka (1. Podstata problému, 2. Církev a rozvoj, 3. Co je třeba dělat)   čl. 6 - 42 zde
II. část: Za solidární rozvoj lidstva (1. Pomoc slabým, 2. Spravedlnost v obchodních vztazích, 3. Láska ke všem čl. 43 - 75  zde
Rozvoj je nové jméno pro mír + závěrečná výzva čl. 76 - 87 zde

 


Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás