Obsah

 

Radost z lásky [1-7]

První kapitola: Ve světle Slova [8]

 • Ty a tvá manželka [9-13]
 • Tvoji synové jako výhonky oliv [14-18]
 • Cesta utrpení a krve [19-22]
 • Výtěžek tvých rukou [23-26].
 • Něha objetí [27-30]

Druhá kapitola: Realita rodin a životní výzvy [31]

 • Současný stav rodiny [32-49]
 • Některé výzvy [50-57]

Třetí kapitola: Pohled zaměřený k Ježíši: povolání rodiny [58-60]

 • Ježíš obnovuje a naplňuje Boží plán [61-66].
 • Rodina v církevních dokumentech [67-70]
 • Svátost manželství [71-75]
 • Semena Slova a nedokonalé situace [76-79]
 • Předávání života a výchova dětí [80-85]
 • Rodina a církev [86-88]

Čtvrtá kapitola: Láska v manželství [89]

 • Naše každodenní láska [90]
  • Shovívavost (trpělivost) [91-92]
  • Dobrosrdečnost [93-94]
  • Léčit závist a žárlivost [95-96]
  • Nevychloubat se a nenadýmat [97-98]
  • Vlídnost [99-100]
  • Velkorysý odstup [101-102]
  • Bez vnitřního násilí [103-104]
  • Odpuštění [105-108]
  • Radovat se s druhými [109-110]
  • Všechno snáší a odpouští [111-113]
  • Důvěřuje [114-115]
  • Doufá [116-117]
  • Všechno vydrží [118-119]
 • Růst v dokonalé manželské lásce (caritas) [120-122]
  • Celý život všechno společně [123-125]
  • Radost a krása [126-130]
  • Uzavřít sňatek z lásky [131-132]
  • Láska, která se projevuje a roste [133-135]
  • Dialog [136-141]
 • Vášnivá láska [142]
  • Svět emocí [143-146]
  • Bůh miluje radost svých dětí [147-149]
  • Erotický rozměr lásky [150-152]
  • Násilí a manipulace [153-157]
  • Manželství a panenství/panictví [158-162]
 • Proměna lásky [163-164]

Pátá kapitola: Láska, která se stává plodnou [165]

 • Přijetí nového života [166-167]
  • Láska v těhotenství: očekávání [168-171]
  • Mateřská a otcovská láska [172-177]
 • Rozšířená plodnost [178-184]
  • Rozpoznávat tělo [185-186]
 • Život v širší rodině [187]
  • Být syny a dcerami [188-190]
  • Staří lidé [191-193]
  • Být sourozenci [194-195]
  • Široké srdce [196-198]

Šestá kapitola: Některé pastorační perspektivy [199]

 • Zvěstovat evangelium o rodině v dnešní době [200-204]
 • Vedení snoubenců v přípravě na manželství [205-211]
  • Příprava na svatební obřad [212-216]
 • Doprovázení v prvních letech manželského života [217-222]
  • Některé zdroje pomoci [223-230]
 • Přinášet světlo do krizí, strachů a těžkostí [231]
  • Výzva krizí [232-238]
  • Staré rány [239-240]
  • Doprovázení po ztroskotání a rozvodu [241-246]
  • Některé složité situace [247-252]
 • Když smrt zasáhne svým bodcem [253-258]

Sedmá kapitola: Posílit výchovu dětí [259]

 • Kde jsou děti? [260-262]
 • Etická výchova dětí [263-267]
 • Hodnota trestu jako pobídky [268-270]
 • Trpělivý realismus [271-273]
 • Rodinný život jako prostředí výchovy [274-279]
 • „Ano“ sexuální výchově [280-286]
 • Předávat víru [287-290]

Osmá kapitola: Doprovázet, rozlišovat a integrovat lidskou slabost [291-292]

 • Postupnost v pastorační péči [293-295]
 • Rozlišování takzvaných „neregulérních“ situací [296-300]
 • Polehčující okolnosti v pastoračním rozlišování [301-303]
 • Normy a rozlišování [304-306]
 • Logika pastoračního milosrdenství [307-312]

Devátá kapitola: Manželská a rodinná spiritualita [313]

 • Spiritualita nadpřirozeného společenství [314-316]
 • Spojeni v modlitbě ve světle velikonočního tajemství [317-318]
 • Spiritualita výlučné, ale ne majetnické lásky [319-320]
 • Spiritualita péče, útěchy a povzbuzování [321-325]
  • Modlitba k svaté Rodině

 

Harmonogram akcí

Celý harmonogram

Rozhovor

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE