Obsah

 

Radost z lásky [1-7]

První kapitola: Ve světle Slova [8]

 • Ty a tvá manželka [9-13]
 • Tvoji synové jako výhonky oliv [14-18]
 • Cesta utrpení a krve [19-22]
 • Výtěžek tvých rukou [23-26].
 • Něha objetí [27-30]

Druhá kapitola: Realita rodin a životní výzvy [31]

 • Současný stav rodiny [32-49]
 • Některé výzvy [50-57]

Třetí kapitola: Pohled zaměřený k Ježíši: povolání rodiny [58-60]

 • Ježíš obnovuje a naplňuje Boží plán [61-66].
 • Rodina v církevních dokumentech [67-70]
 • Svátost manželství [71-75]
 • Semena Slova a nedokonalé situace [76-79]
 • Předávání života a výchova dětí [80-85]
 • Rodina a církev [86-88]

Čtvrtá kapitola: Láska v manželství [89]

 • Naše každodenní láska [90]
  • Shovívavost (trpělivost) [91-92]
  • Dobrosrdečnost [93-94]
  • Léčit závist a žárlivost [95-96]
  • Nevychloubat se a nenadýmat [97-98]
  • Vlídnost [99-100]
  • Velkorysý odstup [101-102]
  • Bez vnitřního násilí [103-104]
  • Odpuštění [105-108]
  • Radovat se s druhými [109-110]
  • Všechno snáší a odpouští [111-113]
  • Důvěřuje [114-115]
  • Doufá [116-117]
  • Všechno vydrží [118-119]
 • Růst v dokonalé manželské lásce (caritas) [120-122]
  • Celý život všechno společně [123-125]
  • Radost a krása [126-130]
  • Uzavřít sňatek z lásky [131-132]
  • Láska, která se projevuje a roste [133-135]
  • Dialog [136-141]
 • Vášnivá láska [142]
  • Svět emocí [143-146]
  • Bůh miluje radost svých dětí [147-149]
  • Erotický rozměr lásky [150-152]
  • Násilí a manipulace [153-157]
  • Manželství a panenství/panictví [158-162]
 • Proměna lásky [163-164]

Pátá kapitola: Láska, která se stává plodnou [165]

 • Přijetí nového života [166-167]
  • Láska v těhotenství: očekávání [168-171]
  • Mateřská a otcovská láska [172-177]
 • Rozšířená plodnost [178-184]
  • Rozpoznávat tělo [185-186]
 • Život v širší rodině [187]
  • Být syny a dcerami [188-190]
  • Staří lidé [191-193]
  • Být sourozenci [194-195]
  • Široké srdce [196-198]

Šestá kapitola: Některé pastorační perspektivy [199]

 • Zvěstovat evangelium o rodině v dnešní době [200-204]
 • Vedení snoubenců v přípravě na manželství [205-211]
  • Příprava na svatební obřad [212-216]
 • Doprovázení v prvních letech manželského života [217-222]
  • Některé zdroje pomoci [223-230]
 • Přinášet světlo do krizí, strachů a těžkostí [231]
  • Výzva krizí [232-238]
  • Staré rány [239-240]
  • Doprovázení po ztroskotání a rozvodu [241-246]
  • Některé složité situace [247-252]
 • Když smrt zasáhne svým bodcem [253-258]

Sedmá kapitola: Posílit výchovu dětí [259]

 • Kde jsou děti? [260-262]
 • Etická výchova dětí [263-267]
 • Hodnota trestu jako pobídky [268-270]
 • Trpělivý realismus [271-273]
 • Rodinný život jako prostředí výchovy [274-279]
 • „Ano“ sexuální výchově [280-286]
 • Předávat víru [287-290]

Osmá kapitola: Doprovázet, rozlišovat a integrovat lidskou slabost [291-292]

 • Postupnost v pastorační péči [293-295]
 • Rozlišování takzvaných „neregulérních“ situací [296-300]
 • Polehčující okolnosti v pastoračním rozlišování [301-303]
 • Normy a rozlišování [304-306]
 • Logika pastoračního milosrdenství [307-312]

Devátá kapitola: Manželská a rodinná spiritualita [313]

 • Spiritualita nadpřirozeného společenství [314-316]
 • Spojeni v modlitbě ve světle velikonočního tajemství [317-318]
 • Spiritualita výlučné, ale ne majetnické lásky [319-320]
 • Spiritualita péče, útěchy a povzbuzování [321-325]
  • Modlitba k svaté Rodině

 

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás