Strukturovaně Amoris laetitia

"AMORIS LAETITIA" - posynodální apoštolská exhortace papeže Františka (2016):

Obsah   zde
Úvod čl. 1-7 zde
1. kapitola: Ve světle slova čl. 8-30 zde
2. kapitola: Realita rodin a životní výzvy čl. 31-57 zde
3. kapitola: Pohled zaměřený k Ježíši: povolání rodiny čl. 58-88 zde
4. kapitola: Láska v manželství čl. 89-164  
  čl. 89-125 zde
  čl. 126-164 zde
5. kapitola: Láska, která se stává plodnou čl. 165-198 zde
6. kapitola: Některé pastorační perspektivy čl. 199-258  
  čl. 199-230 zde
  čl. 231-258 zde
7. kapitola: Posílit výchovu dětí čl. 259-290 zde
8. kapitola: Doprovázet, rozlišovat a integrovat lidskou slabost čl. 291-312 zde
9. kapitola: Manželská a rodinná spiritualita čl. 313-325 zde

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás