V krizi společenské angažovanosti (úvodem)

 

Kapitola druhá

V krizi společenské angažovanosti

50. Ještě než pohovoříme o některých základních otázkách týkajících se evangelizačního působení, je vhodné krátce uvést kontext, ve kterém máme žít a působit. Dnes je zvykem mluvit o „přemíře diagnóz“, jež nejsou vždycky provázeny rozhodnými a skutečně použitelnými řešeními. Na druhé straně nepotřebujeme ani čistě sociologický pohled, který by se – pouze hypoteticky nestranně a neutrálně – pokoušel svojí metodologií obsáhnout veškerou skutečnost. To, co chci nabídnout, vychází spíše z evangelního rozlišování. Je to pohled učedníka misionáře, který „čerpá ze světla a síly Ducha svatého“[1].

51. Není úkolem papeže předkládat podrobnou a úplnou analýzu soudobé reality, ale vybízím všechna společenství, aby si uchovávala „stále bdělou schopnost zkoumat znamení doby“[2]. Jde o závažnou zodpovědnost, jelikož některé aktuální skutečnosti mohou odstartovat – pokud nebudou správně řešeny – procesy dehumanizace, které je pak těžké vracet zpět. Je vhodné objasnit, co může být plodem království, a také, co Boží plán poškozuje. To znamená nejenom rozpoznávat a interpretovat podněty dobrého a zlého ducha, ale také – což je rozhodující – zvolit ty od dobrého ducha a odmítnout ty, které jsou od zlého. Předpokládám přitom různé analýzy, které jsou podány v jiných dokumentech všeobecného učitelského úřadu, i ty, které podávají regionální a národní episkopáty. V této exhortaci se chci jenom krátce pozastavit a pastoračně nahlédnout některé aspekty skutečnosti, které mohou zastavovat nebo brzdit dynamiku misijní obnovy církve, ať už proto, že se týkají života a důstojnosti Božího lidu, či proto, že ovlivňují také subjekty, které jsou užší součástí církevních institucí a plní úkoly evangelizace.


[1]         Jan Pavel II.: Pastores dabo vobis, 10 (apoštolská exhortace, 25. 3. 1992).

[2]         Ecclesiam suam, 19.

 

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás