Strukturovaně Evangelii gaudium

 

"EVANGELII GAUDIUM" - apoštolská exhortace papeže Františka (2013):

Úvod čl. 1-18 zde
  čl. 1  
I. Radost, která se obnovuje a sděluje čl. 2-8  
II. Sladká a útěšná radost z evangelizace čl. 9-13  
III. Nová evangelizace pro předávání víry čl. 14-18  
     
1. kapitola: Misijní proměna církve čl. 19-49 zde
  čl. 19  
I. Církev vycházející čl. 20-24  
II. Pastorační činnost a konverze čl. 25-33  
III. Ze srdce evangelia čl. 34-39  
IV. Misijní poslání vtělené do lidských omezení čl. 40-45  
V. Matka s otevřeným srdcem čl. 46-49  
     
2. kapitola: V krizi společenské angažovanosti čl. 50-109  
  čl. 50-51 zde
I. Některé výzvy současného světa čl. 52-75 zde
II. Pokušení pastoračních pracovníků čl. 76-109 zde
     
3. kapitola: Zvěst evangelia čl. 110-175  
  čl. 110 zde
I. Veškerý Boží lid zvěstuje evangelium čl. 111-134 zde
II. Homilie čl. 135-144 zde
III. Příprava na kázání čl. 145-159 zde
IV. Evangelizace, která prohlubuje kérygma čl 160-175 zde
     
4. kapitola: Sociální rozměr evangelizace čl. 176-258  
  čl. 176 zde
I. Komunitní a sociální dopadu kérygmatu čl. 177-185 zde
II. Sociální inkluze chudých čl. 186-216 zde
III. Obecné dobro a sociální mír čl. 217-237 zde
IV. Sociální dialog jako přínos k míru čl. 238-258 zde
     
5. kapitola: Duchem vedení hlasatelé evangelia čl. 259-288 zde
  čl. 259-261  
I. Motivace k novému misijnímu rozmachu čl. 262-283  
II. Maria, Matka evangelizace čl. 284-288  
     
obsah   zde

 


Harmonogram akcí

Celý harmonogram

Rozhovor

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE