Strukturovaně Evangelii gaudium

 

"EVANGELII GAUDIUM" - apoštolská exhortace papeže Františka (2013):

Úvod čl. 1-18 zde
  čl. 1  
I. Radost, která se obnovuje a sděluje čl. 2-8  
II. Sladká a útěšná radost z evangelizace čl. 9-13  
III. Nová evangelizace pro předávání víry čl. 14-18  
     
1. kapitola: Misijní proměna církve čl. 19-49 zde
  čl. 19  
I. Církev vycházející čl. 20-24  
II. Pastorační činnost a konverze čl. 25-33  
III. Ze srdce evangelia čl. 34-39  
IV. Misijní poslání vtělené do lidských omezení čl. 40-45  
V. Matka s otevřeným srdcem čl. 46-49  
     
2. kapitola: V krizi společenské angažovanosti čl. 50-109  
  čl. 50-51 zde
I. Některé výzvy současného světa čl. 52-75 zde
II. Pokušení pastoračních pracovníků čl. 76-109 zde
     
3. kapitola: Zvěst evangelia čl. 110-175  
  čl. 110 zde
I. Veškerý Boží lid zvěstuje evangelium čl. 111-134 zde
II. Homilie čl. 135-144 zde
III. Příprava na kázání čl. 145-159 zde
IV. Evangelizace, která prohlubuje kérygma čl 160-175 zde
     
4. kapitola: Sociální rozměr evangelizace čl. 176-258  
  čl. 176 zde
I. Komunitní a sociální dopadu kérygmatu čl. 177-185 zde
II. Sociální inkluze chudých čl. 186-216 zde
III. Obecné dobro a sociální mír čl. 217-237 zde
IV. Sociální dialog jako přínos k míru čl. 238-258 zde
     
5. kapitola: Duchem vedení hlasatelé evangelia čl. 259-288 zde
  čl. 259-261  
I. Motivace k novému misijnímu rozmachu čl. 262-283  
II. Maria, Matka evangelizace čl. 284-288  
     
obsah   zde

 


Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás