Zvěst evangelia (úvodem)

 

Kapitola třetí

Zvěst evangelia

110. Poté, co jsem rozebral některé výzvy současnosti, rád bych nyní připomněl úkol, který na nás doléhá v každé době a na každém místě, protože „není pravé evangelizace bez výslovné zvěsti, že Ježíš je Pán“ a bez „primátu hlásání Ježíše Krista v každé evangelizační aktivitě“[1]. Když Jan Pavel II. shrnul starosti asijských biskupů, řekl jim, že pokud má církev „plnit svůj prozřetelnostní úděl, jímž je evangelizace coby radostné, trpělivé a postupné hlásání spásonosné smrti a vzkříšení Ježíše Krista, musí to být jejich absolutní priorita“[2]. To platí pro všechny.


[1]         Ecclesia in Asia, 19.

[2]         Ibid., 2.