Zvěst evangelia (úvodem)

 

Kapitola třetí

Zvěst evangelia

110. Poté, co jsem rozebral některé výzvy současnosti, rád bych nyní připomněl úkol, který na nás doléhá v každé době a na každém místě, protože „není pravé evangelizace bez výslovné zvěsti, že Ježíš je Pán“ a bez „primátu hlásání Ježíše Krista v každé evangelizační aktivitě“[1]. Když Jan Pavel II. shrnul starosti asijských biskupů, řekl jim, že pokud má církev „plnit svůj prozřetelnostní úděl, jímž je evangelizace coby radostné, trpělivé a postupné hlásání spásonosné smrti a vzkříšení Ježíše Krista, musí to být jejich absolutní priorita“[2]. To platí pro všechny.


[1]         Ecclesia in Asia, 19.

[2]         Ibid., 2.

 

 

Rozhovor

Rozhovor s Alexandrou Alvarovou

Alexandra Alvarová je autorka knih o informační válce, publicistka četných esejí a článků v oboru mediální teorie a zahraniční politiky. Od roku 1996 je činná v oblasti politického marketingu, komunikace a volebních kampaní. Je úspěšnou autorkou dvou knih na téma hybridní války (Průmysl lži a Krmit démony). S českým specialistou na umělou inteligenci a algoritmy sociálních sítí Josefem Holým  vytváří podcast Kanárci v síti (O propagandě a algoritmech). Žije trvale v americkém Bostonu.

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv