Zvěst evangelia (úvodem)

 

Kapitola třetí

Zvěst evangelia

110. Poté, co jsem rozebral některé výzvy současnosti, rád bych nyní připomněl úkol, který na nás doléhá v každé době a na každém místě, protože „není pravé evangelizace bez výslovné zvěsti, že Ježíš je Pán“ a bez „primátu hlásání Ježíše Krista v každé evangelizační aktivitě“[1]. Když Jan Pavel II. shrnul starosti asijských biskupů, řekl jim, že pokud má církev „plnit svůj prozřetelnostní úděl, jímž je evangelizace coby radostné, trpělivé a postupné hlásání spásonosné smrti a vzkříšení Ježíše Krista, musí to být jejich absolutní priorita“[2]. To platí pro všechny.


[1]         Ecclesia in Asia, 19.

[2]         Ibid., 2.

 

 

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás