První část

 

I. ČÁST: CÍRKEV NASLOUCHÁ RODINĚ

4. Tajemství života stvořeného na zemi nás naplňuje okouzlením a úžasem. Rodina založená na manželství muže a ženy je místem podivuhodné a nenahraditelné osobní lásky, která předává život. Láska se neomezuje na chvilkovou iluzi, láska není cílem sama o sobě, láska hledá důvěryhodnost v osobě druhého „ty“. Vzájemným slibem milovat se v dobrém i ve zlém vyžaduje láska kontinuitu života až do smrti. Základní touha vytvářet v rodině pevnou láskyplnou mezigenerační síť se ukazuje jako zásadní a konstantní a překračuje kulturní a náboženské hranice i společenské změny. Ve svobodném „ano“, které si muž a žena vyslovují na celý život, se zpřítomňuje a zakouší Boží láska. Pro katolickou víru je manželství posvátným znamením, v němž se láska Boha k jeho církvi stává působivou. Proto je křesťanská rodina součástí života církve – je „domácí církví“.

Manželská dvojice a manželský život nejsou něčím abstraktním a zůstávají nedokonalé a zranitelné. Proto je stále potřebná vůle obrátit se, odpustit a začít znova. Zodpovědnost nás pastýřů nás vede ke starostlivosti o život rodin. Toužíme naslouchat tomu, čím žijí a jaké mají problémy, a doprovázet je láskyplným pohledem evangelia. Toužíme dávat jim sílu a pomáhat jim, aby přijímaly své dnešní poslání. Toužíme doprovázet je se širokým srdcem i při jejich starostech a dodávat jim odvahu i naději vycházející z Božího milosrdenství.

 

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás