Strukturovaně Relatio Finalis

 

Relatio finalis

Obsah + úvod čl. 1-3 zde
I. část čl. 4 zde
I. kap.: Rodina v antropologickém a kulturním kontextu současné společnosti čl. 5-10 zde
II. kap.: Rodina ve společenském a ekonomickém kontextu současné společnosti čl. 11-16 zde
III. kap.: Rodina, její začlenění a společenství  čl.17-29 zde
IV. kap.: Rodina a citový život čl. 30-34 zde
II. část čl. 35-36 zde
I. kap.: Rodina v dějinách spásy čl. 37-41 zde
II. kap.: Rodina v církevním magisteriu čl. 42-46 zde
III. kap.: Rodina v křesťanské nauce čl. 47-51 zde
IV. kap.: Směrem k naplňování života rodiny v církvi čl. 52-55 zde
III. část čl. 56 zde
I. kap.: Utváření rodiny čl. 57-61 zde
II. kap.: Rodina, plodivá síla a výchova čl. 62-68 zde
III. kap.: Rodina a pastorační doprovázení čl. 69-86 zde
IV. kap.: Rodina a evangelizace čl. 87-93 zde
Závěr čl. 94 zde

 

 


Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás