Strukturovaně Relatio Finalis

 

Relatio finalis

Obsah + úvod čl. 1-3 zde
I. část čl. 4 zde
I. kap.: Rodina v antropologickém a kulturním kontextu současné společnosti čl. 5-10 zde
II. kap.: Rodina ve společenském a ekonomickém kontextu současné společnosti čl. 11-16 zde
III. kap.: Rodina, její začlenění a společenství  čl.17-29 zde
IV. kap.: Rodina a citový život čl. 30-34 zde
II. část čl. 35-36 zde
I. kap.: Rodina v dějinách spásy čl. 37-41 zde
II. kap.: Rodina v církevním magisteriu čl. 42-46 zde
III. kap.: Rodina v křesťanské nauce čl. 47-51 zde
IV. kap.: Směrem k naplňování života rodiny v církvi čl. 52-55 zde
III. část čl. 56 zde
I. kap.: Utváření rodiny čl. 57-61 zde
II. kap.: Rodina, plodivá síla a výchova čl. 62-68 zde
III. kap.: Rodina a pastorační doprovázení čl. 69-86 zde
IV. kap.: Rodina a evangelizace čl. 87-93 zde
Závěr čl. 94 zde