Závěr Relatio finalis

 

ZÁVĚR

94. V průběhu svého zasedání jsme my, synodní Otcové shromáždění okolo papeže Františka, zakoušeli něhu a modlitbu celé církve; kráčeli jsme jako emauzští učedníci a poznávali jsme Pánovu přítomnost při lámání chleba u eucharistického stolu, v bratrském společenství i při sdílení pastoračních zkušeností. Přejeme si, aby plod naší práce, který nyní odevzdáváme do rukou Petrova nástupce, přinesl mnoha rodinám na světě naději a radost a pro pastýře a pastorační pracovníky byl usměrněním při evangelizačním díle. Když dokončujeme tuto zprávu, pokorně prosíme Svatého otce o zvážení možnosti nabídnout dokument o rodině, aby v ní, domácí církvi, stále více zářil Kristus, světlo světa.

 

Modlitba ke Svaté rodině

Ježíši, Maria a Josefe,

ve vás kontemplujeme

nádheru pravé lásky

a na vás se s důvěrou obracíme.

Svatá nazaretská rodino,

učiň i naše rodiny místy společenství

a večeřadly modlitby,

autentickými školami evangelia

a malými domácími církvemi.

Svatá nazaretská rodino,

kéž už nikdy se v žádné rodině nezažívá

násilí, uzavřenost a rozdělení,

kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,

brzy pozná útěchu a uzdravení.

Svatá nazaretská rodino,

vzbuď znovu ve všech vědomí

posvátného a neporušitelného charakteru rodiny

a její krásy v Božím plánu.

                                    Ježíši, Maria, Josefe,

         naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.