Strukturovaně Pokoj a dobro

 

"POKOJ A DOBRO" - list k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskuzi:

Úvodní slovo   zde
Obsah   zde
I. kapitola: Dědictví minulosti čl. 1.-5. zde
II. kapitola: Listopadové události roku 1989 čl. 6.-10. zde
III. kapitola: Koncepce transformace a křesťanské sociální učení čl. 11.-18.  zde
IV. kapitola: Systémová změna: trh jako všelék a trh jako spása? čl. 19.-24. zde
V. kapitola: Stát a občanská společnost: obnova právního řádu a růst k odpovědnému občanství čl. 25.-35. zde
VI. kapitola: Modernizace hospodářství: člověk ve světě práce čl. 36.-42. zde
VII. kapitola: Humánní ekologie: člověk jako správce přírody a celého stvoření čl. 43.-49. zde
VIII. kapitola: Rodina, vzdělávací systém a veřejná média čl. 50.-58. zde
IX. kapitola: Vize, naděje a ideály: Boží království mezi námi čl. 59.-65. zde