Strukturovaně Pokoj a dobro

 

"POKOJ A DOBRO" - list k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskuzi:

Úvodní slovo   zde
Obsah   zde
I. kapitola: Dědictví minulosti čl. 1.-5. zde
II. kapitola: Listopadové události roku 1989 čl. 6.-10. zde
III. kapitola: Koncepce transformace a křesťanské sociální učení čl. 11.-18.  zde
IV. kapitola: Systémová změna: trh jako všelék a trh jako spása? čl. 19.-24. zde
V. kapitola: Stát a občanská společnost: obnova právního řádu a růst k odpovědnému občanství čl. 25.-35. zde
VI. kapitola: Modernizace hospodářství: člověk ve světě práce čl. 36.-42. zde
VII. kapitola: Humánní ekologie: člověk jako správce přírody a celého stvoření čl. 43.-49. zde
VIII. kapitola: Rodina, vzdělávací systém a veřejná média čl. 50.-58. zde
IX. kapitola: Vize, naděje a ideály: Boží království mezi námi čl. 59.-65. zde

 


Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás