Obsah Laudato si

 

OBSAH:

 • úvodem (čl. 1 - 2)
 • Nic z tohoto světa nám není lhostejné (čl. 3 - 6)
 • Spojeni toutéž starostí (čl. 7 - 9)
 • Svatý František z Assisi (čl. 10 - 12)
 • Moje výzva (čl. 13 - 16)

 

Kapitola první: Co se děje našemu domovu (čl. 17 - 61)

 • úvodem (čl. 17 - 19)

I. Znečištění a klimatická změna

 • Znečištění, odpady a kultura typu „použij a vyhoď“ (čl. 20 - 22)
 • Klima jako obecné dobro (čl. 23 - 26)

II. Otázka vody (čl. 27 - 31)

III. Ztráta biodiverzity (čl. 32 - 42)

IV. Zhoršení kvality lidského života a sociální úpadek (čl. 43 - 47)

V. Globální nerovnost (čl. 48 - 52)

VI. Nedostatečnost reakcí (čl. 53 - 59)

VII. Různost názorů (čl. 60 - 61)

 

Kapitola druhá: Evangelium stvoření (čl. 62 - 100)

 • úvodem (čl. 62)

I. Světlo, které nabízí víra (čl. 63 - 64) 

II. Moudrost biblických příběhů (čl. 65 - 75)

III. Tajemství veškerenstva (čl. 76 - 83)

IV. Poselství každého tvora v harmonii veškerého stvoření (čl. 84 - 88)

V. Univerzální společenství (čl. 89 - 92)

VI. Společné určení dober (čl. 93 - 95)

VII. Ježíšův pohled (čl. 96 - 100)

 

Kapitola třetí: Lidský kořen ekologické krize (čl. 101 - 136)

 • úvodem (čl. 101)

I. Technologie: kreativita a moc (čl. 102 - 105)

II. Globalizace technokratického paradigmatu (čl. 106 - 114)

III. Krize a důsledky moderního antropocentrismu (čl. 115 - 121)

 • Praktický relativismus (čl. 122 - 123)
 • Nezbytnost hájit práci (čl. 124 - 129)
 • Biologické inovace na základě výzkumu (čl. 130 - 136)

 

Kapitola čtvrtá: Integrální ekologie (čl. 137 - 162)

 • úvodem (čl. 137)

I. Environmentální, ekonomická a sociální ekologie (čl. 138 - 142)

II. Kulturní ekologie (čl. 143 - 146)

III. Ekologie všedního života (čl. 147 - 155)

IV. Princip obecného dobra (čl. 156 - 158)

V. Mezigenerační spravedlnost (čl. 159 - 162)

 

Kapitola pátá: Jak se zorientovat a jak jednat (čl. 163 - 201)

 • úvodem (čl. 163)

I. Dialog o životním prostředí vedený v mezinárodní politice (čl. 164 - 175)

II. Dialogem k nové národní a lokální politice (čl. 176 - 181)

III. Dialog a transparentnost v rozhodovacích procesech (čl. 182 - 188)

IV. Politika a ekonomika v dialogu za lidskou plnost (čl. 189 - 198)

V. Světová náboženství v dialogu s vědami (čl. 199 - 201)

 

Kapitola šestá: Ekologická výchova a spiritualita (čl. 202 - 246)

 • úvodem (čl. 202)

I. Zaměřit se na jiný styl života (čl. 203 - 208)

II. Vychovávat ke smlouvě mezi lidstvem a životním prostředím (čl. 209 - 215)

III. Ekologická konverze (čl. 216 - 221)

IV. Radost a pokoj (čl. 222 - 227)

V. Občanská a politická láska (čl. 228 - 232)

VI. Svátostná znamení a sváteční odpočinek (čl. 233 - 237)

VII. Trojice a vztah mezi tvory (čl. 238 - 240)

VIII. Královna veškerého stvoření (čl. 241 - 242)

IX. Z druhé strany Slunce (čl. 243 - 246)

 • Modlitba za naši Zemi
 • Modlitba křesťanů a celého stvoření

 

 

 

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás