Obsah Laudato si

 

OBSAH:

 • úvodem (čl. 1 - 2)
 • Nic z tohoto světa nám není lhostejné (čl. 3 - 6)
 • Spojeni toutéž starostí (čl. 7 - 9)
 • Svatý František z Assisi (čl. 10 - 12)
 • Moje výzva (čl. 13 - 16)

 

Kapitola první: Co se děje našemu domovu (čl. 17 - 61)

 • úvodem (čl. 17 - 19)

I. Znečištění a klimatická změna

 • Znečištění, odpady a kultura typu „použij a vyhoď“ (čl. 20 - 22)
 • Klima jako obecné dobro (čl. 23 - 26)

II. Otázka vody (čl. 27 - 31)

III. Ztráta biodiverzity (čl. 32 - 42)

IV. Zhoršení kvality lidského života a sociální úpadek (čl. 43 - 47)

V. Globální nerovnost (čl. 48 - 52)

VI. Nedostatečnost reakcí (čl. 53 - 59)

VII. Různost názorů (čl. 60 - 61)

 

Kapitola druhá: Evangelium stvoření (čl. 62 - 100)

 • úvodem (čl. 62)

I. Světlo, které nabízí víra (čl. 63 - 64) 

II. Moudrost biblických příběhů (čl. 65 - 75)

III. Tajemství veškerenstva (čl. 76 - 83)

IV. Poselství každého tvora v harmonii veškerého stvoření (čl. 84 - 88)

V. Univerzální společenství (čl. 89 - 92)

VI. Společné určení dober (čl. 93 - 95)

VII. Ježíšův pohled (čl. 96 - 100)

 

Kapitola třetí: Lidský kořen ekologické krize (čl. 101 - 136)

 • úvodem (čl. 101)

I. Technologie: kreativita a moc (čl. 102 - 105)

II. Globalizace technokratického paradigmatu (čl. 106 - 114)

III. Krize a důsledky moderního antropocentrismu (čl. 115 - 121)

 • Praktický relativismus (čl. 122 - 123)
 • Nezbytnost hájit práci (čl. 124 - 129)
 • Biologické inovace na základě výzkumu (čl. 130 - 136)

 

Kapitola čtvrtá: Integrální ekologie (čl. 137 - 162)

 • úvodem (čl. 137)

I. Environmentální, ekonomická a sociální ekologie (čl. 138 - 142)

II. Kulturní ekologie (čl. 143 - 146)

III. Ekologie všedního života (čl. 147 - 155)

IV. Princip obecného dobra (čl. 156 - 158)

V. Mezigenerační spravedlnost (čl. 159 - 162)

 

Kapitola pátá: Jak se zorientovat a jak jednat (čl. 163 - 201)

 • úvodem (čl. 163)

I. Dialog o životním prostředí vedený v mezinárodní politice (čl. 164 - 175)

II. Dialogem k nové národní a lokální politice (čl. 176 - 181)

III. Dialog a transparentnost v rozhodovacích procesech (čl. 182 - 188)

IV. Politika a ekonomika v dialogu za lidskou plnost (čl. 189 - 198)

V. Světová náboženství v dialogu s vědami (čl. 199 - 201)

 

Kapitola šestá: Ekologická výchova a spiritualita (čl. 202 - 246)

 • úvodem (čl. 202)

I. Zaměřit se na jiný styl života (čl. 203 - 208)

II. Vychovávat ke smlouvě mezi lidstvem a životním prostředím (čl. 209 - 215)

III. Ekologická konverze (čl. 216 - 221)

IV. Radost a pokoj (čl. 222 - 227)

V. Občanská a politická láska (čl. 228 - 232)

VI. Svátostná znamení a sváteční odpočinek (čl. 233 - 237)

VII. Trojice a vztah mezi tvory (čl. 238 - 240)

VIII. Královna veškerého stvoření (čl. 241 - 242)

IX. Z druhé strany Slunce (čl. 243 - 246)

 • Modlitba za naši Zemi
 • Modlitba křesťanů a celého stvoření

 

 

 

Harmonogram akcí

Celý harmonogram

Rozhovor

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE