Strukturovaně Laudato si

 

LAUDATO SI´- encyklika papeže Františka (2015):

Obsah   zde
Úvodní články čl. 1 - 16 zde
1. kapitola: Co se děje našemu domovu čl. 17 - 61 zde
2. kapitola: Evangelium stvoření čl. 62 - 100 zde
3. kapitola: Lidský kořen ekologické krize čl. 101 - 136 zde
4. kapitola: Integrální ekologie čl. 137 - 162 zde
5. kapitola: Jak se zorientovat a jak jednat čl. 163 - 201 zde
6. kapitola: Ekologická výchova a spiritualita čl. 202 - 246 zde

 


Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás