Strukturovaně Mater et magistra

 

"MATER ET MAGISTRA": encyklika Jana XXIII. (1961)

předmluva, obsah, úvod čl. 1-9 zde
I. část: Nauka encykliky Rerum novarum a její rozvinutí v učení Pia XI. a Pia XII. čl. 10-50 zde
II. část: Vysvětlení a rozvedení nauky Rerum novarum čl. 51-121 zde
III. část: Nové stránky sociální otázky čl. 122-211 zde
IV. část: Nové uspořádání společenského života v pravdě, spravedlnosti a lásce čl. 212-264 zde

 

 

 


Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás