Strukturovaně Mater et magistra

 

"MATER ET MAGISTRA": encyklika Jana XXIII. (1961)

předmluva, obsah, úvod čl. 1-9 zde
I. část: Nauka encykliky Rerum novarum a její rozvinutí v učení Pia XI. a Pia XII. čl. 10-50 zde
II. část: Vysvětlení a rozvedení nauky Rerum novarum čl. 51-121 zde
III. část: Nové stránky sociální otázky čl. 122-211 zde
IV. část: Nové uspořádání společenského života v pravdě, spravedlnosti a lásce čl. 212-264 zde