Strukturovaně Pacem in terris

 

"PACEM IN TERRIS" - encyklika Jana XXIII. (1963):

Předmluva, obsah, úvod čl. 1.-7. zde
I. část: Řád vztahů mezi lidmi čl. 8.-45. zde
II. část: Vztahy mezi lidmi a veřejnou mocí uvnitř politického společenství čl. 46.-79. zde
III. část: Vztahy mezi státy čl. 80.-129. zde
IV. část: Vztahy mezi jednotlivými společenstvími a společenstvími národů čl. 130.-145. zde
V. část: Napomenutí a výzvy věřícím čl. 146.-172. zde