Strukturovaně Pacem in terris

 

"PACEM IN TERRIS" - encyklika Jana XXIII. (1963):

Předmluva, obsah, úvod čl. 1.-7. zde
I. část: Řád vztahů mezi lidmi čl. 8.-45. zde
II. část: Vztahy mezi lidmi a veřejnou mocí uvnitř politického společenství čl. 46.-79. zde
III. část: Vztahy mezi státy čl. 80.-129. zde
IV. část: Vztahy mezi jednotlivými společenstvími a společenstvími národů čl. 130.-145. zde
V. část: Napomenutí a výzvy věřícím čl. 146.-172. zde

 


Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás