V pátek 22.11. se konalo v Praze (ČBK) závěrečné pracovní setkání SO roku 2013. Na programu bylo zhodnocení prvního roku práce skupiny v tříletého projektu a předložení plánu na příští rok, včetně schválení harmonogramu.
 
Na programu bylo zhodnocení činnosti skupiny za r. 2013: v Powerpointové prezentaci byl promítnut přehled jednotlivých akcí v tematickém a chronologickém řazení a výčet kontinuálních činností SO (osvětová činnost, web, práce jednotl. sekcí, publikační aktivity). Diskuze se rozvinula zejména v souvislosti se zhodnocením panelového diskuzního večera a také nad stávající nehotovou podobou webových stránek.
 
Skupinu navštívil mons. T. Holub, který prezentoval možná očekávání ze strany ČBK vzhledem k SO. Nejdůležitější závěr: pracovní skupina připraví seznam témat, která může odborně zpracovat, garantovat a dát ČBK k dispozici.
 
V poslední části pracovního setkání byl promítnut plánovaný harmonogram činnosti SO na r. 2014. Diskutovalo se zejména nad podobou chystané veřejné přednášky zahraničního profesora, kterou bude SO organizovat, a také nad publikováním v zimním čísle časopisu Sociální práce/Sociálna praca.
 
Pracovního setkání se zúčastnilo celkem 13 členů SO ČBK.