Ve dnech 27. - 28. listopadu 2015 probíhala v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích konference k 50. výročí pastorální konstituce Gaudium et spes II. vatikánského koncilu. Konferenci organizovala Teologická fakulta JU ve spolupráci s Pracovní skupinou pro sociální otázky při ČBK a českobudějovickým biskupstvím.

 

 

Program byl tematicky rozdělen do šesti bloků:

  • postoj papeže Františka jako rozvinutí myšlenek Gaudium et spes
  • kultura a solidarita
  • mezinárodní vztahy a perspektivy globalizace
  • manželství a rodina
  • obraz člověk v Gaudium et spes a dnes
  • člověk z hlediska environmentalistiky

Na konferenci přednášeli odborníci, často známé kapacity, z oborů historie, teologie, sociologie, religionistiky, psychologie, biologie, environmentalistiky, nebo politologie. Vzhledem k přítomnosti zahraničních přednášejících hostů bylo vše průběžně tlumočeno.

Účast veřejnosti a odborné veřejnosti byla přiměřená, kolísala však v závislosti na tematickém bloku (a pravděpodobně i čase konání daného bloku - odpolední bloky byly ve zřejmé nevýhodě).

Celkově převládala sdílná atmosféra, soustředěnost publika byla zjevným ukazatelem přesvědčivosti či atraktivnosti konkrétních projevů přednášejících. V diskuzích občas nechyběla jistá míra konfrontace, jež svědčila o svobodě vést dialog a nebát se ani určité názorové vyhraněnosti.

Nelze opominout, že po celou dobu byl na konferenci přítomen významný host: emeritní profesor TF JU, Karel Skalický, očitý svědek II. vatikánského koncilu. Díky němu měl koncil v Budějovicích na konferenci svou tvář - jak s noblesou napsal Martin C. Putna (mimochodem také jeden z přednášejících na konferenci) v posledním slově Lidových novin: Budějovickém gaudium (LN, 1.12.2015).