Na tiskové konferenci konané ve čtvrtek 25. května 2023 zveřejnil papež František své poselství k letošnímu Dni modliteb za péči o stvoření. Poselství nese dataci 1. září 2023, vydáno bylo s několikaměsíčním předstihem, aby tak byl symbolicky propojen Týden Laudato si' s Dobou stvoření. K jejímu slavení nás papež František již několik let po sobě zve. I letos začíná jeho poselství sdělením, co je pro letošní rok stanoveno jako ekumenické téma slavení Doby stvoření.

"Ať proudí spravedlnost a pokoj!"

František pokračuje výkladem o tom, jakým způsobem můžeme přispět k tomu, aby spravedlnost a pokoj proudily: Především tím, že budeme hledat nejprve Boží království, a tím budou uvedeny do souladu všechny naše vztahy. Dále tím, že budeme usilovat o to, aby naše srdce tloukla v souladu se srdci našich matek, babiček, se srdcem celého stvořeného světa, v souladu se srdcem Božím. Další podrobnosti o obsahu poselství přinesl web Církev.cz, celé poselství najdete zde.

Ve spolupráci se světovým Hnutím Laudato si' a s Českou křesťanskou environmentální sítí Vám přinášíme pozvánku k slavení letošní Doby stvoření, během níž se budete moci zapojit do proudu modliteb křesťanů po celém světě, když budou společně prosit a usilovat o to, aby se navzdory všem spáleništím kolem nás mocí Boží z našich srdcí vylévaly spravedlnost a pokoj. Pozvánku najdete na odkazu níže v tiskovém formátu, na vyžádání rádi zašleme v jiných formátech. Za několik týdnů dostanete také český překlad podrobného Průvodce slavením, který dosud nebyl zveřejněn.

pozvánka k slavení.pdf