Sociální bydlení a exekuce

SO ČBK k návrhu důchodové reformy

V pátek 11. 12. 2020 představila Komise pro spravedlivé důchody (v čele s Danuší Nerudovou) spolu s MPSV návrh penzijní reformy. Problémy stávajícího systému, jež má reforma především řešit, jsou následující: nedocenění péče o výchovu dětí, stejný důchodový věk pro všechny profese včetně těch náročných, nedocenění pracujících důchodců, nízký důchod některých seniorů i přes celoživotní práci a rekordně dlouhá doba pojištění.

Stanovisko ČBK k novele zákona o exekutorech

Koncem ledna 2020, v době před projednáváním novely zákona o exekutorech, připravila SO ČBK (podskupina Jakuba Jinka) stanovisko vyjadřující podnět k problému exekucí z pozice sociální nauky církve. Stanovisko apeluje na to, aby byl při projednávání brán zřetel na to, co se uvádí v jeho obsahu. Za stanovisko se pozitivně postavil generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl, podepsal je kardinál Dominik Duka a poté bylo předáno Poslanecké sněmovně.

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv