Ze života církve

Synodní jednání SO ČBK (Jiří Zajíc)

Během měsíce března se i členové pracovní skupiny pro sociální otázky rozhodli uskutečnit dvě synodální setkání. S ohledem na naše „rozptýlení“ po českém území jsme využili možnost videokonference prostřednictvím Zoomu, kde jsou navíc v případě potřeby snadno uskutečnitelné paralelní debaty v samostatných „místnostech“. Nakonec se nás pokaždé sešlo sedm – muži i ženy, ve věkovém rozptylu od 25 do 75 let. Pro první setkání jsme zvolili téma Dialog, pro druhé Subsidiarita.

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE