Archiv články 2020

Jak je to s lidskými právy? (Jiří Zajíc)

Na 10. prosince připadl Den lidských práv. V roce 1949 byla toho dne přijata Všeobecná deklarace lidských práv. Při pohledu na dnešní svět se nám velmi snadno může zdát, že i po těch jednasedmdesáti letech zůstala jejich proklamace jen na papíře. A napadne nás jistě hned spousta příkladů, jak je s lidskými právy hanebně nakládáno.

Vyjádření k umělé inteligenci, robotice a „autonomním“ systémům

Vyjádření k umělé inteligenci, robotice a „autonomním“ systémům: European Group on Ethics in Science and New Technologies,Brusel (9. března 2018). Dostupné: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dfebe62e-4ce9-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-84689254. Překlad: Bolek Vraný (v rámci aktivit pracovní skupinky J. Šenkýře, věnující se otázkám spojeným s digitalizací).

Kázání pro pátou neděli postní (P. Jindřich Šrajer)

V situaci zavřených kostelů, kdy křesťané nemohou slavit nedělní bohoslužby, přinášíme touto cestou duchovní slovo "na dálku". Jde o kázání na liturgické texty 5. neděle postní, cyklus A; bohoslužba slova: první čtení Ez 37, 12-14, druhé čtení Řím 8, 8-11, evangelium Jan 11, 1-45. Kázání si připravil P. Jindřich Šrajer.

Ohlédnutí za rokem 2020

Pracovní skupina pro sociální otázky si s platností od roku 2020 odsouhlasila nový model fungování. Skupina se restrukturalizovala. Byly utvořeny tematické skupinky, které mají soustavně pracovat každá na vlastním zvoleném aktuálním tématu a toto analyzovat, promýšlet a aktualizovat v kontextu sociálního učení církve. Přinášíme přehled jednotlivých skupinek, jejich garantů a tematického zaměření.

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE