Vyjádření k umělé inteligenci, robotice a „autonomním“ systémům: European Group on Ethics in Science and New Technologies,Brusel (9. března 2018). Dostupné: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dfebe62e-4ce9-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-84689254. Překlad: Bolek Vraný (v rámci aktivit pracovní skupinky J. Šenkýře, věnující se otázkám spojeným s digitalizací).

zde