Pracovní skupina pro sociální otázky si s platností od roku 2020 odsouhlasila nový model fungování. Skupina se restrukturalizovala. Byly utvořeny tematické skupinky, které mají soustavně pracovat každá na vlastním zvoleném aktuálním tématu a toto analyzovat, promýšlet a aktualizovat v kontextu sociálního učení církve. Přinášíme přehled jednotlivých skupinek, jejich garantů a tematického zaměření.

 

 

SO ČBK v r. 2020

 • restrukturalizace skupiny: členové spolupracovníci sympatizanti externí odborníci
 • jmenována nová výkonná a mediální rada
 • zrušeno rozdělení do sekcí → interdisciplinarita
 • těžiště práce SO spočívá primárně v aktivitě tematických skupinek (vždy o několika participantech)
 • každá skupinka pracuje na konkrétním tématu a má svého garanta, který práci koordinuje (samostatná kontinuální práce participantů, účelové schůzky)
 • cílem pracovních skupinek  je integrální a aktuální uchopení příslušných témat v kontextu sociálního učení církve
 • zpracované výstupy mají být  zúročeny vzhledem k církvi a veřejnosti (publikace, konference, mediální výstupy)

Tematické skupinky

 • téma "Integrální antropologie a ekologie"; garant: Jindřich Šrajer; participanti Hana Čížková, Karel Sládek, Vladimír Ledvina
 • téma "Digitální kultura"; garant: Jiří Šenkýř; participant Bolek Vraný
 • téma "Krize bydlení"; garant Jakub Jinek; participanti Tomáš Vyhnánek, Pavol Minárik, Otakar Hampl, Adam Křístek
 • téma "Aktivizace společnosti"; garant Petr Štica; participant Jiří Zajíc
 • téma "Metody vládnutí založené na subsidiaritě"; garant David Macek; participanti Pavel Fischer, Maurizio Lupi, Michael Žantovský, Ubaldo Cassoto, Martin Vidlák, Martina Viktorie Kopecká, P. Andrea Barber