Na začátku prázdnin schválila Poslanecká sněmovna zákonný předpis s názvem Milostivé léto, který má pomoci lidem zadluženým u veřejnoprávních institucí zbavit se jednoduše a s konečnou platností svých závazků. 

Zákon zde myslí především na ty, kteří se vinou dřívější chybné legislativy dostali na základě třeba i bagatelní dlužné částky do dluhové pasti. V současnosti se to u nás týká statisíců lidí. Milostivé léto je jedinečnou příležitostí, jak se svého dluhu zbavit, a z dluhové pasti se tak dostat.

Jak to funguje? Pokud dlužník v termínu od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 uhradí jistinu, tedy původní částku, na jejímž základě závazek vznikl, a navíc pevný administrativní poplatek 908 Kč, budou úroky a takzvané příslušenství dluhu odpuštěno. Dlužník bude od zbytku dluhu osvobozen a exekuce bude zastavena.

Má to dvě podmínky. Za prvé je nutné, aby dluh vymáhal soudní exekutor. Za druhé se tato možnost vztahuje pouze na dluhy vůči státu a institucím, v nichž má stát majetkový podíl. Týká se to tedy zejména dluhů na zdravotním a sociálním pojištění a vedle toho rovněž závazků u institucí, jako je ČEZ, Česká televize, Český rozhlas, dopravní podniky, školy, nemocnice apod. Kromě těchto veřejnoprávních organizací se do akce zapojily dvě soukromé společnosti Home Credit a Air Bank, které nyní umožňují dluhy podobným způsobem odepsat.

Je však třeba jednat, neboť tato příležitost končí již 28. 1. 2022! Zveme všechny, kterým by milostivé léto mohlo pomoci, aby se nebáli využít této jedinečné příležitosti. Současně prosíme všechny, kdo ve svém okolí mohou tuto informaci předat potřebným, aby tak učinili a pomohli tak šířit povědomí o Milostivém létu.

Nejste na to sami! Řada organizací Vám nabízí účinnou asistenci. S jejich pomocí zvládne Milostivé léto a oddlužení každý. Další informace lze získat na stránkách www.milostiveleto.cz, či www.clovekvtisni.cz.

Na začátku prázdnin schválila Poslanecká sněmovna zákonný předpis s názvem Milostivé léto, který má pomoci lidem zadluženým u veřejnoprávních institucí zbavit se jednoduše a s konečnou platností svých závazků. Zákon zde myslí především na ty, kteří se vinou dřívější chybné legislativy dostali na základě třeba i bagatelní dlužné částky do dluhové pasti. V současnosti se to u nás týká statisíců lidí. Milostivé léto je jedinečnou příležitostí, jak se svého dluhu zbavit, a z dluhové pasti se tak dostat.

Jak to funguje? Pokud dlužník v termínu od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 uhradí jistinu, tedy původní částku, na jejímž základě závazek vznikl, a navíc pevný administrativní poplatek 908 Kč, budou úroky a takzvané příslušenství dluhu odpuštěno. Dlužník bude od zbytku dluhu osvobozen a exekuce bude zastavena.

Má to dvě podmínky. Za prvé je nutné, aby dluh vymáhal soudní exekutor. Za druhé se tato možnost vztahuje pouze na dluhy vůči státu a institucím, v nichž má stát majetkový podíl. Týká se to tedy zejména dluhů na zdravotním a sociálním pojištění a vedle toho rovněž závazků u institucí, jako je ČEZ, Česká televize, Český rozhlas, dopravní podniky, školy, nemocnice apod. Kromě těchto veřejnoprávních organizací se do akce zapojily dvě soukromé společnosti Home Credit a Air Bank, které nyní umožňují dluhy podobným způsobem odepsat.

Je však třeba jednat, neboť tato příležitost končí již 28. 1. 2022! Zveme všechny, kterým by milostivé léto mohlo pomoci, aby se nebáli využít této jedinečné příležitosti. Současně prosíme všechny, kdo ve svém okolí mohou tuto informaci předat potřebným, aby tak učinili a pomohli tak šířit povědomí o Milostivém létu.

Nejste na to sami! Řada organizací Vám nabízí účinnou asistenci. S jejich pomocí zvládne Milostivé léto a oddlužení každý. Další informace lze získat na stránkách www.milostiveleto.cz, či www.clovekvtisni.cz.