Články

PREAMBULE

Články a komentáře členů skupiny i externistů průběžně reagují na konkrétní problémy a otázky současné společnosti a aktualizují je v kontextu sociální nauky církve. Názory a postoje jednotlivých autorů nevyjadřují oficiální stanoviska SO ČBK.


Postní kalendář

SO ČBK sdílí s Českou křesťanskou environmentální sítí nápady a podněty k postnímu období.

Odsouzení ruské agrese vůči Ukrajině

Pracovní skupina pro sociální otázky při ČBK odsuzuje ruskou agresi vůči Ukrajině. Vyjadřuje solidaritu s trpícími lidmi tohoto válečného konfliktu a vyzývá k aktivnímu úsilí o eticky zodpovědné politické řešení ze strany mezinárodního společenství směrem ke znovunastolení míru na Ukrajině.

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE