Záznam je k dispozici na našem YouTube kanále zde. Níže naleznete také materiály, o kterých se zmiňoval pan Zajíc v rámci diskuze.

Záznam je k dispozici na našem YouTube kanále zde. Níže naleznete také materiály, o kterých se zmiňoval pan Zajíc v rámci diskuze.