Strukturovaně Caritas in veritate

 

"CARITAS IN VERITATE" - encyklika Benedikta XVI. (2009):

Obsah   zde
Úvod čl. 1.-9. zde
I. kapitola: Poselství encykliky Populorum progressio čl. 10.-20. zde
II. kapitola: Lidský rozvoj v naší době čl. 21.-33. zde
III. kapitola: Bratrství, ekonomický rozvoj a občanská společnost čl. 34.-42. zde
IV. kapitola: Rozvoj národů, práva a povinnosti, životní prostředí čl. 43.-52. zde
V. kapitola: Spolupráce lidské rodiny čl. 53.-67. zde
VI. kapitola: Rozvoj národů a technika čl. 68.-77. zde
Závěr čl. 78.-79. zde

 


Rozhovor

Rozhovor s Alexandrou Alvarovou

Alexandra Alvarová je autorka knih o informační válce, publicistka četných esejí a článků v oboru mediální teorie a zahraniční politiky. Od roku 1996 je činná v oblasti politického marketingu, komunikace a volebních kampaní. Je úspěšnou autorkou dvou knih na téma hybridní války (Průmysl lži a Krmit démony). S českým specialistou na umělou inteligenci a algoritmy sociálních sítí Josefem Holým  vytváří podcast Kanárci v síti (O propagandě a algoritmech). Žije trvale v americkém Bostonu.

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv