Strukturovaně Caritas in veritate

 

"CARITAS IN VERITATE" - encyklika Benedikta XVI. (2009):

Obsah   zde
Úvod čl. 1.-9. zde
I. kapitola: Poselství encykliky Populorum progressio čl. 10.-20. zde
II. kapitola: Lidský rozvoj v naší době čl. 21.-33. zde
III. kapitola: Bratrství, ekonomický rozvoj a občanská společnost čl. 34.-42. zde
IV. kapitola: Rozvoj národů, práva a povinnosti, životní prostředí čl. 43.-52. zde
V. kapitola: Spolupráce lidské rodiny čl. 53.-67. zde
VI. kapitola: Rozvoj národů a technika čl. 68.-77. zde
Závěr čl. 78.-79. zde