Strukturovaně Caritas in veritate

 

"CARITAS IN VERITATE" - encyklika Benedikta XVI. (2009):

Obsah   zde
Úvod čl. 1.-9. zde
I. kapitola: Poselství encykliky Populorum progressio čl. 10.-20. zde
II. kapitola: Lidský rozvoj v naší době čl. 21.-33. zde
III. kapitola: Bratrství, ekonomický rozvoj a občanská společnost čl. 34.-42. zde
IV. kapitola: Rozvoj národů, práva a povinnosti, životní prostředí čl. 43.-52. zde
V. kapitola: Spolupráce lidské rodiny čl. 53.-67. zde
VI. kapitola: Rozvoj národů a technika čl. 68.-77. zde
Závěr čl. 78.-79. zde

 


Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás