Strukturovaně Rerum novarum

 

"RERUM NOVARUM" - encyklika Lva XIII. (1891):

Předmluva + Obsah   zde
I. část: Naléhavá nutnost řešit dělnickou otázku čl. 1.-2. zde
II. část: Socialismus problémy dělníků neřeší čl. 3.-12. zde
III. část: Bez náboženství a církve není řešení možné čl. 13.-24. zde
IV. část: Úloha státu čl. 25.-35. zde
V. část: Úloha svépomocných organizací čl. 36.-44. zde
Závěr čl. 45 zde

 


Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás