Diskuze proběhne on-line ve středu 15.9. 2021 v 19.00 hod a bude se týkat čtvrté kapitoly s názvem "Integrální ekologie".

Jménem tematické skupiny „Integrální antropologie a ekologie“ si Vás dovolujeme pozvat na čtvrté setkání v rámci debat nad myšlenkami encykliky Laudato si´.

Pozvání přijali hosté z Jihočeské univerzity, jmenovitě prof. RNDr. Hana Čížková, CSc., profesorka ekologie, PhDr. Vojtěch Šimek, Ph.D., odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky a doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., docent působící na Katedře sociální a charitativní práce, který je současně vedoucím SO ČBK.

Akce se uskuteční on-line. Připojit se můžete prostřednictvím následujícího odkazu: https://us06web.zoom.us/j/92473498415?pwd=Yk13bXhDZ3FKRUVWaGF0SW5ha1JjZz09 .

Sdílení této pozvánky je vítáno!

Těšíme se na Vaši účast!