Rádi bychom vás jménem tematické skupiny „Integrální antropologie a ekologie“ pozvali na první setkání v rámci cyklu debat nad encyklikou Laudato si´. On-line seminář se uskuteční ve středu 21. dubna v 19.00 hod.

Téma diskuze bude odrážet myšlenky obsažené v první kapitole s názvem Co se děje našemu domovu. Setkání proběhne on-line, a to na platformě ZOOM. Přihlašovací údaje jsou následující:

Hosty budou prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c., bývalý ministr životního prostředí a předseda Komise pro udržitelný rozvoj OSN, a prof. RNDr. Hana Čížková, CSc., tajemnice Katedry biologických disciplín na Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Diskuzi bude moderovat doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

 

Těšíme se na Vás!