Strukturovaně Deus caritas est

 

"DEUS CARITAS EST" - encyklika Benedikta XVI. (2006):

Úvod + Obsah č. 1 zde
I. Jednota lásky ve stvoření a v dějinách spásy    
Otázka terminologie čl. 2 zde
"Erós" a "agapé" - odlišnost a jednota čl. 3-8  zde
Novost biblické víry čl. 9-11 zde
Ježíš Kristus - vtělená Boží láska čl. 12-15 zde
Láska k Bohu a láska k bližnímu čl. 16-18 zde
II. Caritas. Uplatňování lásky církví, "komunitou lásky"    
Láska (caritas) církve jako projev trojiční lásky čl. 19 zde
Láska (caritas) jako úloha církve čl. 20-25 zde
Spravedlnost a láska čl. 26-29 zde
Mnohotvárné struktury charitativní služby v kontextu současné společnosti čl. 30 zde
Specifický profil charitativních aktivit církve čl. 31 zde
Subjekty zodpovědné za charitativní působení církve čl. 32-39 zde
Závěr čl. 40-42 zde

 


Harmonogram akcí

Celý harmonogram

Rozhovor

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE