Strukturovaně Deus caritas est

 

"DEUS CARITAS EST" - encyklika Benedikta XVI. (2006):

Úvod + Obsah č. 1 zde
I. Jednota lásky ve stvoření a v dějinách spásy    
Otázka terminologie čl. 2 zde
"Erós" a "agapé" - odlišnost a jednota čl. 3-8  zde
Novost biblické víry čl. 9-11 zde
Ježíš Kristus - vtělená Boží láska čl. 12-15 zde
Láska k Bohu a láska k bližnímu čl. 16-18 zde
II. Caritas. Uplatňování lásky církví, "komunitou lásky"    
Láska (caritas) církve jako projev trojiční lásky čl. 19 zde
Láska (caritas) jako úloha církve čl. 20-25 zde
Spravedlnost a láska čl. 26-29 zde
Mnohotvárné struktury charitativní služby v kontextu současné společnosti čl. 30 zde
Specifický profil charitativních aktivit církve čl. 31 zde
Subjekty zodpovědné za charitativní působení církve čl. 32-39 zde
Závěr čl. 40-42 zde