Strukturovaně Deus caritas est

 

"DEUS CARITAS EST" - encyklika Benedikta XVI. (2006):

Úvod + Obsah č. 1 zde
I. Jednota lásky ve stvoření a v dějinách spásy    
Otázka terminologie čl. 2 zde
"Erós" a "agapé" - odlišnost a jednota čl. 3-8  zde
Novost biblické víry čl. 9-11 zde
Ježíš Kristus - vtělená Boží láska čl. 12-15 zde
Láska k Bohu a láska k bližnímu čl. 16-18 zde
II. Caritas. Uplatňování lásky církví, "komunitou lásky"    
Láska (caritas) církve jako projev trojiční lásky čl. 19 zde
Láska (caritas) jako úloha církve čl. 20-25 zde
Spravedlnost a láska čl. 26-29 zde
Mnohotvárné struktury charitativní služby v kontextu současné společnosti čl. 30 zde
Specifický profil charitativních aktivit církve čl. 31 zde
Subjekty zodpovědné za charitativní působení církve čl. 32-39 zde
Závěr čl. 40-42 zde

 


Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás