Debata se týkala šesté kapitoly s názvem "Ekologická výchova a spiritualita". Hosty byli prof. RNDr. Hana Čížková, CSc., profesorka ekologie, a doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., docent působící na Katedře sociální a charitativní práce, který je současně vedoucím SO ČBK.

Záznam je k dispozici na našem YouTube kanále zde. Níže naleznete také materiály, o kterých se zmiňoval pan Zajíc v rámci diskuze.