Sollicitudo rei socialis

 

"SOLLICITUDO REI SOCIALIS" - encyklika Jana Pavla II. (1987):

Předmluva + Obsah   zde
I. kapitola: Úvod čl. 1.-4. zde
II. kapitola: Co je v encyklice Populorum progressio nového čl. 5.-10. zde
III. kapitola: Obraz dnešního světa čl. 11.-26. zde
IV. kapitola: Opravdový lidský rozvoj čl. 27.-34. zde
V. kapitola: Rozbor problémů ve světle teologie čl. 35.-40. zde
VI. kapitola: Některá zvláštní upozornění čl. 41.-45. zde
VII. kapitola: Závěr čl. 46.-49. zde

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás