Sollicitudo rei socialis

 

"SOLLICITUDO REI SOCIALIS" - encyklika Jana Pavla II. (1987):

Předmluva + Obsah   zde
I. kapitola: Úvod čl. 1.-4. zde
II. kapitola: Co je v encyklice Populorum progressio nového čl. 5.-10. zde
III. kapitola: Obraz dnešního světa čl. 11.-26. zde
IV. kapitola: Opravdový lidský rozvoj čl. 27.-34. zde
V. kapitola: Rozbor problémů ve světle teologie čl. 35.-40. zde
VI. kapitola: Některá zvláštní upozornění čl. 41.-45. zde
VII. kapitola: Závěr čl. 46.-49. zde