Texty

 TEXTY ZDE UVEŘEJNĚNÉ SLOUŽÍ KE STUDIU A JAKO PRACOVNÍ MATERIÁLY.

Nejedná se:
  • o texty oficiální (viz Dokumenty)
  • o příspěvky a komentáře (viz Příspěvky u odborných sekcí a viz Archiv)
  • o stanoviska jednotlivých sekcí (viz Stanoviska).

 

 

 

Quo vadis, lide český? (Jiří Zajíc)

24.1.2019

Quo vadis, lide český? (Jiří Zajíc)
Zamyšlení nad tím, zda a jaké místo přísluší vůbec ještě Bohu v naší české společnosti - která se od devadesátých let vydala na cestu ke svobodě, avšak svobodu záhy zaměnila za tržní svévoli. Autor staví do protikladu ekonomickou transformaci proti transformaci srdce, vládu peněz proti vládě Boží – která jediná měla a má potenciál skutečné obnovy... více

Ozvěny psychologie manželského vztahu jako obohacující pasáže Amoris Laetitia ( Josef Zeman)

11.1.2019

Ozvěny psychologie manželského vztahu jako obohacující pasáže Amoris Laetitia ( Josef Zeman)
PhDr. Josef Zeman, CSc.: psycholog, psychoterapeut, certifikovaný manželský a rodinný poradce. Zakladatel a dlouholetý vedoucí Manželské a rodinné poradny Bethesda, Brno. Odborně se zaměřuje na vztahové a rodinné problémy, věnuje se související publikační a přednáškové činnosti. více

Osobní zamyšlení nad jednou konferencí.... (Lucie Kolářová)

26.11.2018

Osobní zamyšlení nad jednou konferencí.... (Lucie Kolářová)
ČLÁNEK BUDE UVEŘEJNĚN V ČASOPISE UNIVERSUM 4/2018. více

Genocida původních obyvatel Amazonie pokračuje (J. Rajchard)

12.11.2018

Genocida původních obyvatel Amazonie pokračuje (J. Rajchard)
Papež František při své cestě do Chile a Peru v roce 2018 zdůraznil vážné nebezpečí ohrožení původních domorodců stejně jako přírody, kterou obývají. V peruánském městě Puerto Maldonado odkázal na svou encykliku „Laudato sí“, kterou nechal přeložit do některých indiánských jazyků a při své návštěvě ji rozdával. Na říjen roku 2019 svolal biskupskou Amazonskou synodu. více

Cena (ne)zištnosti ve zdravotním a sociálním systému (L. Mlčoch)

26.10.2018

Cena (ne)zištnosti ve zdravotním a sociálním systému (L. Mlčoch)
Přednáška "Cena (ne)zištnosti ve zdravotním a sociálním systému, neboli O roli peněžních a osobních motivací v péči o naše bližní" byla přednesena na konferenci hospiců APHPP. Konference se konala 13.10.2018 v aule Vysoké školy ekonomické /VŠE/ Praha. Příspěvek bude zveřejněn ve Sborníku konference. více

Vzpomínka na Bedřicha Vymětalíka (Lubomír Mlčoch)

17.9.2018

Vzpomínka na Bedřicha Vymětalíka (Lubomír Mlčoch)
JUDr. Bedřich Vymětalík, člen SO ČBK, zemřel 5. září 2018. Poslední rozloučení proběhlo v kostele sv. Vavřince v Přerově dne 13. září 2018. Slovo na rozloučenou se svým přítelem napsal prof. Lubomír Mlčoch. Dole pod textem umístěno parte. více

Jsou chovy hospodářských zvířat ekologickou katastrofou? (Jan Hladký)

25.8.2018

Jsou chovy hospodářských zvířat ekologickou katastrofou? (Jan Hladký)
V posledních letech narůstá počet článků spatřujících v chovech hospodářských zvířat velké riziko jak pro pro životní prostředí, tak i udržitelnost lidské populace z pohledu dostatku potravin. Tyto články vycházejí z jednostranných informací, a protože problém nezkoumají do potřebné hloubky, unikají jim četné souvislosti, které jsou pro porozumění situaci klíčové. Projděme si některé argumenty, které naopak jsou opomíjeny a v celospolečenské diskuzi chybí. více

Důstojnost a poslání ženy (Jiří Šenkýř)

6.7.2018

Důstojnost a poslání ženy (Jiří Šenkýř)
Původní text závěrečné práce, vypracované Ing. Jiřím Šenkýřem v rámci kurzu trvalé formace v oblasti pastorace manželství a rodiny na Papežském teologickém institutu Jana Pavla II. (Akademie kanonického práva v Brně). Autor popisuje vývoj názoru společnosti na důstojnost ženy a na model rodiny a postoj církve s důrazem na list Mulieris dignitatem. více

Setkání sociální komise v novém složení (Jakub Jinek)

6.7.2018

Setkání sociální komise v novém složení (Jakub Jinek)
Setkání, které proběhlo 21.6.2018 v Bruselu, bylo prvním po volbě nového vedení COMECE. Volba byla spojena s novým pověřením národních delegátů a s upřesněním statutu komise (příloha 1). Komise také vydala nový dokument o budoucnosti práce (příloha 2). více