„Sociální nauka církve se stává základní směrnicí, která vytyčuje pravidla mající platnost i daleko za jejími vlastními hranicemi. Zmíněná pravidla je třeba v situaci pokračujícího rozvoje promýšlet v dialogu se všemi, kterým leží na srdci člověk a jeho svět. “

Benedikt XVI. Deus caritas est, čl. 27.

31 náboženských institucí z USA, Velké Británie, Austrálie, Kanady, Itálie a Francie se právě připojilo k závazku divestovat od fosilních paliv

Pozvánka k slavení Doby stvoření 2023

Na tiskové konferenci konané ve čtvrtek 25. května 2023 zveřejnil papež František své poselství k letošnímu Dni modliteb za péči o stvoření. Poselství nese dataci 1. září 2023, vydáno bylo s několikaměsíčním předstihem, aby tak byl symbolicky propojen Týden Laudato si' s Dobou stvoření. K jejímu slavení nás papež František již několik let po sobě zve. I letos začíná jeho poselství sdělením, co je pro letošní rok stanoveno jako ekumenické téma slavení Doby stvoření.

Týden Laudato si’

Ve dnech 21.-28. května 2023 se v Římskokatolické církvi slaví Týden Laudato si’, kterým se připomíná již 8. výročí vydání stejnojmenné encykliky o významu péče o stvořený svět v životě a poslání církve.

Harmonogram akcí

Celý harmonogram

Rozhovor

Publikace

PRÁCE: SOUDOBÉ TRENDY A VÝZVY

Nová publikace SO ČBK o lidské práci.

Synodalita v životě a poslání církve

Rádi bychom Vás v souvislosti s přípravami na biskupskou synodu upozornili na přínosnou publikaci "Synodalita v životě a poslání církve", kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Jedná se o překlad dokumentu Mezinárodní teologické komise "La sinodalità nella vita e nella missione della chiesa".

Vyšla nová kniha Mariána Sekeráka Modely a teorie demokracie s předmluvou Ivety Radičové

Název: Modely a teorie demokracie

Autor: Marián Sekerák

Nakladatelství: Centrum pro studium demokracie a kultury

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Amoris laetitia. Zlom, nebo kontinuita?

původní kolektivní monografie, listopad 2019, KNA

Základní otázky křesťanské etiky

překlad německého originálu, prosinec 2017, CDK

Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě

původní kolektivní monografie, listopad 2017, NLN

Gaudium et spes padesát let poté

kolektivní monografie SO ČBK březen 2016, CDK

Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu

autoři: Zeman/Šrajer/Kotvrda prosinec 2015, KN

Walter Kasper: Milosrdenství

překlad německého originálu červen 2015, CDK

Geert van Istendael: Farnost sv. Prekéra

překlad nizozemského originálu s komentáři členů SO ČBK listopad 2014, NLN

Sociální práce/Sociálna práca

odborné příspěvky členů SO, časopis (4/2014)

Jana Vacíková: Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie

Jana Vacíková, Západočeská univerzita, 2014 (1.) - brož., 144 str.