Strukturovaně Quadragesimo anno

 

"QUADRAGESIMO ANNO" - encyklika Pia XI. (1931):

Předmluva + Obsah   zde
Úvod čl. 1-15 zde
I. kapitola: Jaká dobrodiní vzešla z Rerum novarum čl. 16 zde
1. Podněty pro církev čl. 17-24 zde
2. Jaké podněty dala encyklika státu čl. 25-28 zde
3. Jaké podněty dala encyklika svépomoci čl. 29-40 zde
II. kapitola: Pravomoc církve v oblasti hospodářské a sociální čl. 41-43 zde
1. Vlastnické právo čl. 44-52 zde
2. Kapitál a práce čl. 53-58 zde
3. Odproletarizování proletariátu čl. 59-62 zde
4. Spravedlivá mzda čl. 63-75 zde
5. Nový společenský řád čl. 76-98 zde
III. kapitola: Změny, ke kterým došlo od doby Lva XIII. čl. 99-100 zde
1. Změny v kapitalistické ekonomice čl. 101-110 zde
2. Proměny socialismu čl. 111-126 zde
3. Mravní obnova čl. 127-148 zde

 

 


Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás