Strukturovaně Quadragesimo anno

 

"QUADRAGESIMO ANNO" - encyklika Pia XI. (1931):

Předmluva + Obsah   zde
Úvod čl. 1-15 zde
I. kapitola: Jaká dobrodiní vzešla z Rerum novarum čl. 16 zde
1. Podněty pro církev čl. 17-24 zde
2. Jaké podněty dala encyklika státu čl. 25-28 zde
3. Jaké podněty dala encyklika svépomoci čl. 29-40 zde
II. kapitola: Pravomoc církve v oblasti hospodářské a sociální čl. 41-43 zde
1. Vlastnické právo čl. 44-52 zde
2. Kapitál a práce čl. 53-58 zde
3. Odproletarizování proletariátu čl. 59-62 zde
4. Spravedlivá mzda čl. 63-75 zde
5. Nový společenský řád čl. 76-98 zde
III. kapitola: Změny, ke kterým došlo od doby Lva XIII. čl. 99-100 zde
1. Změny v kapitalistické ekonomice čl. 101-110 zde
2. Proměny socialismu čl. 111-126 zde
3. Mravní obnova čl. 127-148 zde

 

 


Harmonogram akcí

Celý harmonogram

Rozhovor

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE