Sociální encykliky

Hlavní stránka > Dokumenty > Sociální encykliky
  pdf strukturovaně

Lev XIII., Rerum novarum (1891)

zde zde

Pius XI., Quadragesimo anno (1931)

   

Jan XXIII., Mater et Magistra (1961)

zde zde

Jan XXIII., Pacem in terris (1963)

zde zde

Pavel VI., Populorum progressio (1967)

zde zde

Jan Pavel II., Laborem exercens (1981)

zde zde

Jan Pavel II., Sollicitudo rei socialis (1987)

zde zde

Jan Pavel II., Centesimus annus (1991)

zde zde

Benedikt XVI., Deus caritas est (2005)

zde zde

Benedikt XVI., Caritas in veritate (2009)

zde zde

František, Laudato si´ (2015)

zde zde